Video, podcast of tekst?

Videootje kijken, lekker makkelijk. Podcasts, superhip. Video’s en podcasts scoren in de algoritmen van alle platforms, óók LinkedIn. Waarom zie je van mij dan bijna nooit een video en neem ik geen podcasts op?

Leestijd 4 minuten

Mijn vak, mijn doelgroep, mijn angst

Ten eerste is tekst mijn vak. Het is dus logisch als ik me voornamelijk in tekst presenteer.

Ten tweede bestaat mijn doelgroep grotendeels uit mensen die tekst belangrijk vinden en voor hun werk veel schrijven en lezen. Zij kunnen dus ook goed een artikel scannen om er snel uit te halen wat voor hen belangrijk is, mits dat goed is ingedeeld met alinea’s en koppen.

Ten derde vind ik het verschrikkelijk om een video op te nemen. Met hulp en een forse peptalk van Janneke van Heugten heb ik er paar opgenomen, maar tjonge, wat een stress. Nog los van de apparatuur en programma’s om er echt een goede video’s van te maken die werken. Zonder punt 1 en 2 zou dit een onderwerp zijn om mijn comfortzone voor te verlaten, maar dat is niet zo. En ik heb nog een heel goede reden.

Liever lezen

Elke keer als ik het vraag, bevestigt mijn doelgroep dat: ze lezen liever dan dat ze een video kijken. Uit mijn grote onderzoek van 2017 (300 websites, 60 gesprekken met verantwoordelijken voor websites) onder mijn doelgroep bleek dat video’s lastig zijn: het geluid stoort je collega’s, een video kijken wordt niet als werk beschouwd en levert dus irritatie en opgetrokken wenkbrauwen, maar vooral: je kunt een video niet scannen of ‘diagonaal lezen’. Je moet het helemaal uitkijken om te weten of er relevante informatie voor je in staat. Hetzelfde geldt voor geluidsopnamen, zoals een podcast.

Inmiddels zijn professionele video’s voorzien van ondertitels, zodat je het geluid niet aan hoeft te zetten en kijkt niemand er meer van op als je zakelijke video’s kijkt. Maar het laatste bezwaar blijft staan. Niet als je voor je plezier een filmpje kijkt en niet voor specifieke onderwerpen zoals een presentatie van iemand met wie je misschien wilt samenwerken of een cursus die je volgt (geef mij maar een boek, maar video heeft meestal toch een toegevoegde waarde). De mogelijkheid van snel een tekst scannen is vooral waardevol als je informatie over je vakgebied tot je wilt nemen.

Poll

Dus vijf jaar later heb ik het nog maar eens gepeild met een poll op LinkedIn. Daarbij ben ik er terecht op gewezen dat ik bij video’s en geschreven tekst een positief aspect noemde en bij podcasts niet. Dat beïnvloedt de stemming en had ik beter weg kunnen laten. Verder is het een onderzoek onder mijn volgers, die niet voor niets volgers van mij zijn. Misschien is het bijna een self fulfilling prophecy, maar kennelijk is mijn vak en mijn product dus nog relevant voor mijn doelgroep.

Want 9% geeft de voorkeur aan video’s, 14% aan podcasts of geluidsopnames en 59% aan geschreven tekst. 18% vinkt ‘anders’ aan.

Tekst op 1, podcast op 2 en video op 3
Illustratie bij Video, podcast of tekst?

Verklaring van de stemmers

Mensen verklaren in de comments hun keuze:

‘Ik ben veel te ongeduldig om een video of te kijken of een podcast te luisteren. Een tekst kan ik snel scannen en opzoeken wat voor mij relevant is.’ Ongeduld is een van de 7 zonden van mensen online.

‘Geschreven tekst is het snelst; video is leuk maar minder diepgaand. Voor diepgaande podcasts moet je echt tijd vrijmaken.’

‘Teksten scannen is gewoon superefficiënt en snel.’

‘Ik lees toch nog steeds het liefst maar alleen als het mij echt interesseert. En anders video met ondertiteling.’

‘Korte video’s zijn geweldig voor gedetailleerde handelingen en how-to’s.’

‘Audio is voor mij een heerlijke afwisseling voor het scherm, maar goede audio is een vak op zich.’

‘Afwisseling is fijn.’

‘Ik ga voor een mix.’

Professionals

Van geschreven tekst, via audio naar video is er oplopend meer techniek nodig. Daarom ligt het voor de hand dat je voor video en soms ook voor audio een professional erbij haalt. Professionals voor tekstredactie worden er vaak bij gehaald voor de ‘d’tjes en de t’tjes’. En daarvan vindt mijn doelgroep vaak dat die het zelf wel kan of dat het gewoon niet belangrijk is (‘Ja, ik weet het wel, maar wie let daar tegenwoordig nog op?’)

Meer dan d’tjes en t’tjes

Los van de vorm is professionele input op de inhoud eigenlijk nog veel belangrijker: hoe breng je je punt naar voren, hoe trigger je reacties en hoe sleur je je lezers aan hun lurven je website in? Waarom blog je überhaupt en wat wil je daarmee bereiken?

Dat wordt ook duidelijk in sommige commentaren waarin mensen aangeven dat het uitmaakt waar de tekst staat, hoe lang die is, van wie die komt, en ga zo maar door.

In het algemeen durf ik te concluderen dat

  • Het gaat om de inhoud;
  • De vorm moet van goede kwaliteit zijn;
  • Een mix is ideaal;
  • De voorkeur van je doelgroep speelt een heel grote rol;
  • Je eigen kracht en energie is minstens zo belangrijk;
  • Waar je niet goed in bent, is altijd in te huren in de vorm van een coach of een uitvoering door een ander.
  • Een hele tijd geleden heb ik al gekozen voor alleen geschreven tekst en dat bevalt me heel goed. Mensen vragen wel eens of ze met een gesproken blog of een vlog ook hun doelgroep kunnen boeien en binden. Maar dat is iets tussen jou en je doelgroep.

Voor iedereen

Als zzp’er is het voor mij niet mogelijk of betaalbaar om mijn communicatie in gesproken tekst om te zetten. Daarmee ga ik niet alleen voorbij aan de groep die liever luistert dan leest, maar ik sluit ook mensen uit met dyslexie, laaggeletterden, mensen met een visuele beperking. Daarom houd ik wel rekening met hun apparatuur: schermlezers.

Wil je bloggen met geschreven tekst en heb je daar nog vragen over?