Privacybeleid

Cline Communicatie, gevestigd aan Voorstraat 68 2611 JS Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die in deze privacyverklaring staan.

Contact met Cline: Voorstraat 68, 2611 JS Delft, +31 6 484 11 065

Functionaris Gegevensbescherming van Cline Communicatie ben ik als zelfstandige natuurlijk zelf. Ik ben over dit onderwerp te bereiken via privacy@clinecommunicatie.nl.

Persoonsgegevens

Cline Communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Dit zijn de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je op eigen initiatief geeft, bijvoorbeeld per mail en telefonisch. Dat is soms je verjaardag en soms een persoonlijke anekdote.
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website (Google houdt IP-adressen bij) en via mijn mailings (Mailchimp houdt bij of en wanneer je een mail opent en waar je op klikt).
 • Interviews die ik op mijn eigen website plaats na overleg.
 • Referenties die je mij geeft per mail, mondeling of via LinkedIn met een link naar je LinkedInprofiel.
 • Soms krijg ik inloggegevens om bijvoorbeeld iets op je website te zetten of namens jou te posten op social media.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; het is mijn doelgroep niet. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Cline op via privacy@clinecommunicatie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Als we contact hebben, gebeurt dat persoonlijk, per telefoon, skype of mail. WhatsApp beschouw ik als privécontact – hooguit appen we om te wijzen op bijvoorbeeld een e-mail. Persoonlijke contacten registreer ik gewoonlijk met pen, tenzij ik je interview voor een tekst. Telefoongesprekken en skypegesprekken neem ik niet op. Mail bewaar ik zo lang we een zakelijke relatie hebben tot een jaar na ons laatste contact. Als ik reden heb om het langer te bewaren, neem ik contact op. Wil je die mail inzien, laten verwijderen of opvragen, laat het me weten.

Zakelijke teksten beschouw ik als niet persoonsgebonden, dus die vallen niet onder de AVG. Bovendien zijn ze bedoeld voor je website of social media, dus per definitie openbaar.

Doel en grondslag

Als je contact met Cline Communicatie hebt, verwerk ik je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van je betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 • Je bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren
 • Je informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Communiceren over mijn dienst aan jou
 • Het werk te doen waarvoor je me inhuurt
 • Goederen en diensten bij je afleveren of gezellig op de koffie komen
 • Cline Communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals eigenlijk alleen gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte – de facturen waarop ook je postadres staat.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cline Communicatie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die computerprogramma’s nemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Cline Communicatie gebruikt de volgende computerprogramma’s:

Mailchimp en in de toekomst mogelijk andere mailingsystemen om je te mailen met precies die informatie die past bij je websitebezoekersprofiel. Het gaat er dan om of je mails opent en op welke links in die mail je klikt. Hiermee zie ik wat je belangstelling is. Op basis daarvan kan ik je andere mails gaan sturen. Als je bijvoorbeeld een halfjaar geen mails opent, kan ik vragen of je nog wel geïnteresseerd bent en je mogelijk verwijderen.

Google Analytics voor het optimaliseren van mijn website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruik ik je IP-adres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht. Overigens blokkeer ik wel IP-adressen die mijn website misbruiken.

LinkedIn: ik zie wanneer je mijn profiel hebt bezocht (wanneer je dat niet hebt afgeschermd in LinkedIn) en ik kan je benaderen als je in mijn doelgroep valt.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Cline Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik heb de volgende bewaartermijnen:

Gegevens voor facturatie > Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar > Voor de belasting.

Persoonlijke gegevens > Zo lang als ik jou nog zie als een potentiële klant of tot je mij verzoekt de gegevens te verwijderen > Om nieuwe klanten te werven.

Persoonlijke interviews op mijn blog > Zo lang mijn website in de lucht blijft en het blogartikel relevant is > om nieuwe klanten te werven.

Referenties per mail of op LinkedIn > Zo lang mijn website in de lucht blijft en de referentie relevant is > om nieuwe klanten te werven.

Inloggegevens > Zo lang je mij vraagt om iets op je website te plaatsen of op je social media te posten > om mijn dienst voor jou uit te voeren.

Het kan dat ik in een spreadsheet ook namen van je eventuele kinderen noteer (als we het daar wel eens over hebben) met hun leeftijd ten opzicht van mijn zoon, met geen andere reden dan om ernaar te vragen als we elkaar weer eens spreken uit zuiver persoonlijke belangstelling. Dus puur voor de klantenbinding. Daar kunnen ook andere persoonlijke gegevens in staan. Die spreadsheet staat in mijn cloud.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cline Communicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cline Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dat zijn: mijn boekhouder, mijn Mailchimpadviseur en mijn WordPressadviseur. Met hen heb ik overeenkomsten afgesloten die erop neerkomen dat ze mijn werkwijze en jouw privacy respecteren zoals ik dat zelf doe.

Daarnaast hebben Mailchimp en Google contact met Cline Communicatie en daardoor mogelijk inzage in jouw gegevens. Met hen heb ik standaard overeenkomsten afgesloten. Bovendien heb ik ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en maak ik geen gebruik van andere Google-diensten waarin je gegevens verzameld worden behalve Analytics.

Ten slotte gebruik ik Sassy Social Share, waarmee je mijn berichten kunt delen. Hun beleid staat op http://support.heateor.com/gdpr-and-our-plugins/, en is van toepassing vanaf halverwege over ‘social share’.

Cookies die ik gebruik

Cline Communicatie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Daarnaast gebruik ik Google Analytics, die helaas wel je IP-adres opslaat. Zie paragraaf hierboven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account onderaan elke mail die je krijgt. Maar een bericht naar mij werkt ook. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen. Bijvoorbeeld naar een andere organisatie. Maar handig lijkt me dat niet, ik kan me echt niet voorstellen wat jouw voordeel daarbij is. Het staat nu eenmaal in deze standaard privacyverklaring en ik werk er met alle plezier aan mee als het jou helpt.

Opmerking: als ik je gegevens compleet verwijder uit Mailchimp is het mogelijk dat jij of een ander met jouw e-mailadres zich opnieuw inschrijft voor mijn nieuwsbrief. Als je je uitschrijft volgens procedure, blijven je gegevens in mijn Mailchimpaccount en kun je je niet meer met hetzelfde e-mailadres inschrijven. Ik kan dat desgewenst handmatig aanpassen, wat ik alleen op jouw persoonlijk en uitdrukkelijk verzoek zal doen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of je recht op gegevensoverdraagbaarheid, heb je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een mailtje naar privacy@clinecommunicatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Maar per telefoon herken ik de stem van al mijn klanten, dus dat is ook goed. Cline Communicatie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Gewoonlijk doe ik dat binnen een werkdag, zoals je van me gewend bent.

Cline Communicatie (ik dus) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Cline Communicatie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik bijvoorbeeld voor al mijn inlogs verschillende persoonsgegevens én verschillende wachtwoorden en ik controleer met enige regelmaat op https://gotcha.pw en https://haveibeenpwned.com om te checken of mijn gegevens niet gelekt zijn. Dat raad ik jou trouwens ook aan.

Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Cline op via privacy@clinecommunicatie.nl. Heeft het haast, stuur dan een Whatsapp naar 06 484 11 065.

Wil je ook zo’n juridisch waterdichte privacyverklaring?

Ga dan naar https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/