Missie, visie en kernwaarden: shooting for the moon

Missie, visie en kernwaarden worden vaak door elkaar gehaald en in het ergste geval uitbesteed aan een duur bureau. Niet doen. Zit het niet verankerd in de mensen van je bedrijf, dan is het niet meer dan een oppervlakkig masker waar je klanten al gauw doorheen prikken. En het is zo simpel.

Leestijd 4 minuten

Samenvatting

Je missie is wat je met je bedrijf wilt bereiken in de wereld. Hoe je met je producten en diensten de wereld beter wilt maken. Je visie is hoe je tegen de ontwikkelingen buiten jouw invloed aankijkt. Wat je verwacht. Je kernwaarden bepalen hoe je met je collega’s je missie binnen die ontwikkelingen realiseert. De manier waarop.

Illustratie bij Missie, visie en kernwaarden

Begin gisteren

Begin over je missie na te denken, nog voordat je de url van je website kiest. Want uiteindelijk moeten al je inspanningen en investeringen bijdragen aan je missie. Dus ook elke tekst.

Kennedy zou in 1961 bij een rondleiding van NASA aan een schoonmaker hebben gevraagd wat hij deed. Hij antwoordde: “Ik werk aan de maanlanding, sir!” Elke tekst van jouw bedrijf zou bij wijze van spreken zo’n antwoord moeten geven.

(Hoe gefascineerd ik ook ben door de maan en andere hemellichamen en -verschijnselen, ik zet inmiddels wel kanttekeningen bij de milieutechnische en ethische ontwikkelingen op dat gebied.)

Van zelfstandige tot multinational

Je missie, visie en kernwaarden kun je invullen als je zelfstandig werkt, en ook als je een bedrijf met tienduizend werknemers hebt. Het is voor iedereen in elke situatie goed om regelmatig stil te staan bij wat je wilt bereiken in het leven, hoe je dat voor je ziet in de wereld zoals die zich voordoet en ontwikkelt en wat de waarden zijn die je keuzes in het leven bepalen.

Vanaf twee mensen heb je bovendien wat aan afstemming te doen en je bedrijf is effectiever naarmate je dat beter lukt. Daar mag je best een consultant bij halen, als je maar zorgt dat iedereen in je bedrijf weet wat die missie, visie en waarden zijn, ze verinnerlijkt en ernaar handelt. Zodat ook jouw receptionist antwoordt, als iemand vraagt wat die aan het doen is: “Ik werk aan de maanlanding!” Tenzij je natuurlijk een andere missie met je bedrijf hebt.

Missie – Hoe verbetert jouw bedrijf de wereld?

Hoe maak jij met jouw producten en diensten de wereld een betere plek? Wat draag je bij? Wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf?

Dit is je missie, je doel.

Help jij mensen zich te ontwikkelen, loods je organisaties door opgelegde veranderingen of ondersteun je leidinggevenden om het beste uit hun medewerkers te halen én aan ze te geven? Maak je doel niet te klein, want als je het bereikt hebt, mag je je bedrijf opheffen. Copper8 neemt dat vrij letterlijk, waarvoor respect.

Visie – Hoe zie jij de komende jaren?

In jouw vakgebied gebeurt er altijd van alles. Grotere of kleinere ontwikkelingen, sla er een vakblad over open, zoek het online of volg je favo podcast. Het betekent in elk geval dat je niet kunt blijven doen wat je altijd deed, of het in elk geval niet op dezelfde manier.

Dit is wat je verwacht van de toekomst: je visie.

Hoe kijk jij daartegenaan? Hoe zie je jouw bedrijf in die veranderende wereld? Maakt dat je missie gemakkelijker of juist moeilijker te bereiken? Moet je je plan aanpassen of er juist aan vasthouden? Het pad dat je met je bedrijf wilt volgen om je missie te bereiken is je strategie: de ‘hoe’.

Hoe realiseer je dat?

Langs dat pad loopt een berm met een gebied waar je liever niet in terechtkomt. Iets verder is er een harde lijn die je echt niet passeert. Dat zijn de grenzen waar je binnen blijft. De regels waar je je aan houdt – ongeacht de regels die anderen je opleggen.

Dit zijn je waarden. Stephen Covey noemt je waarden de first Habit. Als je die waarden kent, worden belangrijke keuzes vaak gemakkelijk. Omdat je alles wat je doet, vanuit die waarden doet.

Voorbeeld

Mijn missie is om bij te dragen aan teksten met een sociale impact. Teksten die de boodschap overbrengen aan de doelgroep, precies zoals mijn klanten dat bedoelen.

Mijn visie is dat polarisatie en uitsluiting groeit, terwijl er tegelijk meer aandacht daarvoor is. Bovendien wordt authenticiteit alleen maar belangrijker in een wereld met AI.

Ik wil mijn klanten helpen om hun boodschap met sociale impact zo goed mogelijk over te brengen. Met behoud van hun integriteit in de breedste zin van het woord: zowel hun eigenheid als hun zuivere intentie. Met verbindende woorden die niemand in hun doelgroep uitsluiten. Want een doelgroep moet je heel specifiek formuleren, inclusief de mensen die niet in stereotypen passen.

Mijn kernwaarde is met stip op 1 de menselijke maat. Daaronder schaar ik diversiteit en inclusie. Dat betekent voor mij respect voor ieder individu, met name mensen die minder privileges hebben en de mensen van de toekomst – dus ook zorgvuldig omgaan met wat we nog over hebben van deze planeet.

Antivoorbeeld

Wanneer je hier een bureau voor inhuurt, loop je het risico dat je een vuistdik boekwerk, waanzinnig project of green washing campagne laat creëren. Vol met loze kreten waar niemand wat mee kan, voor het geld waarmee je heel mooie dingen had kunnen doen. Ik vond er een briljante roast over op LinkedIn.

Wil je het een keer hebben over jouw formulering van je échte missie, visie en kernwaarden, en wat dat voor je teksten betekent?