ChatGPT: gratis tekstschrijver?

Het lijkt de oplossing voor alles. Vraag ChatGPT* om een blog te schrijven over willekeurig welk onderwerp en je krijgt het. Gratis. In keurige foutloze zinnen.

Leestijd: 7 minuten

illustratie bij ChatGPT

Tekstschrijvers buitelen over elkaar heen om aan te tonen dat dit programma hen niet kan vervangen. Absurde teksten, flagrante fouten en vlakke taal – belachelijk maken is makkelijk. Nu nog.

Met ChatGPT kun je inderdaad in no-time tientallen blogartikelen laten schrijven. Copy-paste op je website, geen double content, geen copyright**. Maar waarom heb je ook alweer blogartikelen nodig? Precies. Om je te onderscheiden. Om te laten zien waarin jij anders bent dan al die anderen. Beter. Om echt contact te maken met je doelgroep.

Zonder dat is een website met alleen een telefoonnummer en e-mailadres voldoende. En dan betaal je Google in plaats van een tekstschrijver om lekker bovenaan te verschijnen aan de zoekresultaten. Klaar. Niets meer aan doen.

Jouw unieke input

Dus het heeft geen enkele zin om de tekst van een ander te kopiëren, los van de ethische bezwaren of wat die ander of Google kan doen om dat af te straffen. Om precies dezelfde reden kan geen enkele tekstschrijver (zelfs ik niet) jouw webteksten of blog schrijven zonder jou.

Daarvoor is jouw unieke input nodig. Jouw verhaal of jouw aanpak, jouw ideale klanten, jouw ervaringen, kortom, alles wat jouw bureau onderscheidt van al die anderen. En dus niet in keurige zouteloze zinnen.

Kan ChatGPT je daarbij helpen? Jazeker. Heb je dan nooit meer een tekstschrijver nodig? Misschien, probeer het uit en oordeel zelf.

Wat is ChatGPT en hoe werkt het?

Eigenlijk kan ChatGPT niet heel veel meer dan coherente antwoorden schrijven op basis van alles wat het internet je ook al kan vertellen. Het is een gebruiksvriendelijke versie van Google en het spreekt in volzinnen. In het Nederlands. Zonder reclame want het is niet van een commercieel bedrijf. Je hoeft niet anders te doen dan naar de website te gaan en je vraag in te typen. Alsof je een mailtje naar je moeder stuurt.

Je vindt het hier.

Inspiratie voor blogonderwerpen

Ik vraag waarover een organisatieadviesbureau kan bloggen en ik krijg het antwoord:

“Een organisatieadviesbureau kan bloggen over een breed scala aan onderwerpen die te maken hebben met het verbeteren van de prestaties van organisaties. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verhogen van de productiviteit, het verbeteren van de interne communicatie, het optimaliseren van processen, het verhogen van de klanttevredenheid, het implementeren van veranderingsprocessen en vele andere onderwerpen. Het is belangrijk om te bloggen over relevante onderwerpen die van waarde zijn voor de doelgroep van de organisatie.”

Eigenlijk zit het beste deel van het antwoord in de laatste zin: het moet waarde hebben voor je doelgroep. Daarom vind ik dat je het best je doelgroep kan vragen naar relevante blogonderwerpen, maar Chat GPT noemt toch ook een aantal interessante categorieën.

Tips

Als je zo’n blog met een reeks tips wilt geven, kun je een lijstje laten opdreunen door ChatGPT. Ook dit is niet meer dan inspiratie, je moet er de unieke draai van jouw bureau aan geven, anders kan de opdrachtgever ook wel het antwoord bij ChatGPT vinden. Of bij elk willekeurig ander bureau.

Zo vraag ik tips om conflicten op de werkvloer aan te pakken. ChatGPT geeft deze tips:

“Ja, hier zijn een aantal tips om conflicten op de werkvloer aan te pakken:

 1. Luister aandachtig naar alle partijen: geef iedereen de kans om hun standpunt uit te leggen en hun gevoelens te uiten. Dit helpt om de oorzaak van het conflict te begrijpen en een oplossing te vinden.
 2. Blijf professioneel: probeer emoties buiten de deur te houden en blijf gericht op het vinden van een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.
 3. Zorg voor duidelijke communicatie: zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de afspraken, verwachtingen en regels. Dit helpt om verwarring en misverstanden te voorkomen.
 4. Zoek hulp van een neutrale derde partij: als het conflict niet opgelost kan worden door de betrokken partijen zelf, overweeg dan om hulp te zoeken van een professionele mediator of conflictoplosser.
 5. Focus op de toekomst: in plaats van te blijven hangen in de problemen van het verleden, richt je op hoe het conflict opgelost kan worden en hoe het in de toekomst kan worden voorkomen.
 6. Maak afspraken over vervolgstappen en houd hieraan vast.

Houd er rekening mee dat conflicten op de werkvloer vaak complex zijn en dat er geen snelle oplossing is. Het is belangrijk om tijd en moeite te investeren in het vinden van een passende oplossing.”

Ook hier zit het venijn weer in de staart: het is best ingewikkelde materie en met dit schijnbaar concrete rijtje ben je er nog niet. Als adviesbureau kun je wel de punten vertalen naar je eigen aanpak en in je eigen woorden opsommen, voor zover je die ook echt onderschrijft. Maar het wordt pas echt interessant met een concreet voorbeeld, bij voorkeur uit je eigen praktijk. In dat geval kun je misschien wel voor elk punt een heel blogartikel schrijven.

Dit kun je natuurlijk met elk willekeurig onderwerp doen. Elke andere blogvorm kun je baseren op een antwoord van ChatGPT en ik hoop oprecht dat het je helpt om gemakkelijker en met een vaste frequentie te bloggen.

Structuur projectbeschrijving

ChatGPT kan je lekker op weg helpen door een structuur voor een blogartikel te geven, of voor mijn part voor een heel boek. Ik vroeg de paragrafen voor een projectbeschrijving van een fusie.

“Hier zijn enkele voorbeelden van paragrafen die in projectbeschrijving van een fusie behandeld kunnen worden:

 1. Introductie: In deze paragraaf wordt het onderwerp van de fusie geïntroduceerd en wordt aangegeven waarom de fusie relevant is voor de lezers.
 2. Achtergrondinformatie: Hier wordt achtergrondinformatie gegeven over de bedrijven die betrokken zijn bij de fusie, zoals hun geschiedenis, hun producten en diensten en hun marktpositie.
 3. Redenen voor de fusie: In deze paragraaf worden de redenen besproken waarom de bedrijven besloten hebben om te fuseren. Dit kan bijvoorbeeld zijn om efficiënter te kunnen werken, om kosten te besparen, om nieuwe markten te betreden of om een grotere marktpositie te verkrijgen.
 4. Voordelen van de fusie: Hier worden de voordelen van de fusie besproken voor de betrokken bedrijven, zoals het versterken van de marktpositie, het verkrijgen van nieuwe technologieën of het verkrijgen van nieuwe klanten.
 5. Uitdagingen: Ook de uitdagingen die komen kijken bij een fusie komen aan bod, zoals het combineren van verschillende bedrijfsprocessen en cultuur, het behouden van de loyaliteit van klanten en medewerkers.
 6. Conclusie: Hier wordt samengevat wat er in het artikel is besproken en wordt gekeken naar de toekomstverwachtingen voor de gefuseerde bedrijven.
 7. Bronnen: Hier wordt vermeld waar de informatie vandaan komt die in het artikel is gebruikt, zodat de lezer de informatie kan nakijken.”

Structuur blog

In een blog adviseer ik om in te zoomen, dus dan kan het bijvoorbeeld gaan over dat ene moment dat je die ene medewerker met de hakken in het zand over de streep wist te trekken. Ook daar heeft ChatGPT een structuurtje voor:

“Hier zijn enkele voorbeelden van paragrafen die in zo’n blog behandeld kunnen worden:

 1. Introductie: In deze paragraaf wordt het onderwerp van het artikel geïntroduceerd en wordt aangegeven waarom het relevant is voor de lezers.
 2. Achtergrondinformatie: Hier wordt achtergrondinformatie gegeven over de situatie waarin de medewerker met haar hakken in het zand stond, zoals de context, de problemen die zich voordeden en de belangen van de betrokken partijen.
 3. Oorzaak van het probleem: In deze paragraaf wordt besproken waarom de medewerker met haar hakken in het zand stond, welke factoren hebben bijgedragen aan de situatie en welke emoties er speelden.
 4. De oplossing: Hier wordt beschreven hoe je de medewerker over de streep hebt weten te trekken, welke tactieken en technieken je hebt gebruikt, welke argumenten je hebt ingezet, enzovoort.
 5. Resultaten: Hier worden de resultaten besproken die zijn bereikt nadat de medewerker over de streep was getrokken, zoals een verbetering in de productiviteit, een vermindering van conflicten, een versterking van de relatie met de medewerker, enzovoort.
 6. Conclusie: Hier wordt samengevat wat er in het artikel is besproken en wordt gekeken naar de toepasbaarheid van de beschreven situatie en oplossing voor andere situaties.
 7. Bronnen: Hier wordt vermeld waar de informatie vandaan komt die in het artikel is gebruikt, zodat de lezer de informatie kan nakijken.”

Kennelijk heeft ChatGPT een andere Arie dan ik. Ik raad je in elk geval aan de volgorde te veranderen, want online klikken mensen al weg bij de eerste zin van deze tekst. Begin in elk geval met een knal.

Het is dus een geweldige kapstok voor bijvoorbeeld blogartikelen. Vraag bijvoorbeeld eens welke vragen je doelgroep stelt – dan moet je die wel specificeren natuurlijk.

Stijl

Ik las dat ChatGPT in verschillende stijlen kan schrijven, maar bovenstaand rijtje in de stijl van Paulo Coelho komt niet verder dan het zelfde rijtje in de we-vorm; “We moeten altijd professioneel blijven.” Daar zit niets alchemistisch bij. En mijn volgers weten dat ik geen fan ben van de we-vorm.

Als ik daaraan toevoeg dat Coelho spiritueel schrijft en verwijst naar universele principes, zet ChatGPT een stapje verder: “Wanneer conflicten zich voordoen, moeten we ons openstellen voor de universele energie die ons omringt. We moeten onze oren openhouden, luisteren naar de woorden van onze medewerkers, hun standpunten begrijpen en hun emoties erkennen. We moeten ons bewust zijn van de alchemie die plaatsvindt in onze geesten en harten.”

Maar het is geen antwoord dat Coelho zou geven.

Jouw stem

Mijn klanten zeggen dat hun lezers hún stem in de teksten horen. Ze leren hen al kennen door hun blogartikelen. Dat is de eerste stap in know-like-trust, het rijtje van marketeers. Overigens kan ik je ook adviseren om like en zelfs trust te realiseren met je blog, maar daarover een andere keer.

Gebruik ChatGPT met verstand

Kortom, gebruik ChatGPT, want het is een geweldig programma. Maar kopieer de antwoorden niet klakkeloos, want dat brengt je precies niets. De komende tijd ga ik me verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan. Wordt vervolgd!

Wil jij unieke teksten voor je blog, je website of je boek?

* GPT staat voor Generative Pre-trained Transformer en ChatGPT is het nieuwste product van het Amerikaanse techbedrijf OpenAI, dat is opgericht door een groep prominente technologieleiders, waaronder Elon Musk en Sam Altman. Recent zou Microsoft tien miljard dollar in het bedrijf hebben geïnvesteerd.

**Er is veel te doen over copyright op teksten van ChatGPT, informeer je daarover voordat je het intensief gaat gebruiken, bijvoorbeeld bij Charlotte’s Law.