Twintig consultants, één bureau

Hoe krijg je de verschillende consultants in je bureau aan het bloggen in de zelfde tone of voice? Zijn het kikkers in de kruiwagen of zaadjes om duizend bloemen te laten bloeien? En vervolgens: wat betekent dat voor social media?

Leestijd 4 minuten

twintig consultants, één bureau

Diversiteit

De waarde van eigen consultants die bloggen is enorm. Je toont daarmee de diversiteit van je mensen en hun kwaliteiten. Met verschillende bloggers die elk hun eigen stijl hebben, laat je zien hoe breed je palet aan kwaliteiten is. Kwaliteiten van je consultants zijn niet alleen de kennis en vaardigheden op hun cv op LinkedIn, maar zitten ook in hun persoonlijkheid.

Blog met consultants

Je website straalt je bedrijfsvisie uit. Op je blogpagina laat je zien hoe divers je die kunt uitleggen in je palet van mensen en projecten: het is de vertaling van je formele visie in de praktijk. Het maakt bovendien je boodschap concreet, toegankelijk en behapbaar. De diversiteit van de blogartikelen spreekt diverse potentiële klanten aan, die elk een eigen voorkeur voor consultants hebben. Het laat huidige klanten zien wat je nog meer in huis hebt. En het prikkelt oude klanten om bij je terug te komen voor andere opdrachten.

Menselijke maat

Mensen zijn vooral geïnteresseerd in mensen. Hun eigen soort mensen. Bij een vliegtuigongeluk wil je ook eerst weten of er Nederlanders bij betrokken zijn. Zo check je bewust of onbewust ook je mail, je social media en artikelen online: gaat het over mij? Eerste vereiste is dus dat het niet over bedrijven, dingen of gebeurtenissen gaat, maar wat die bedrijven, dingen en gebeurtenissen met mensen doen. Een authentiek, persoonlijk verhaal van een echte consultant is dus waardevol en interessant voor je websitebezoeker. En belangrijker dan de stijl waarin het geschreven is.

De weg is het doel

Zorg wel dat de visie van je bureau een gedeelde visie is, die uit de haarvaten van je organisatie komt. Laat je consultants, bloggers, niet-bloggers, én je staf hieraan bijdragen. Verzamel hun verhalen waaruit blijkt dat ze volgens die visie werken, laat ze vertellen hoe hun eigen ambities en persoonlijke missie hierin passen. Laat ze voorbeelden geven uit hun dagelijkse praktijk op hun project of in het beantwoorden van een simpel telefoontje. Schroom niet om je bureauvisie hiermee aan te vullen of zelfs bij te sturen.

Door deze exercitie alleen al deel je de visie van je bureau en draag je bij aan het verspreiden ervan. 

Afspraken met consultants

Consultants kunnen niet publiekelijk de visie van het bureau tegenspreken, kunnen de directie en elkaar niet publiekelijk afvallen en kunnen echt ook niet alles schrijven wat ze maar kwijt willen. Niet in naam van jouw bureau.

Spreek daarvoor een sessie af met alle medewerkers. Bespreek daarin de grote lijnen voor communicatie, waar iedereen zich aan houdt. Wat absoluut wel kan en wat niet. Wat kan schadelijk zijn en wat draagt bij aan een eerlijk, authentiek en positief beeld van je bureau? Niet directief, maar in een open gesprek. Als in incompanyworkshops bloggen geef, snijd ik dit onderwerp altijd aan. Vaak zie ik dan dat de directie bereid is de bloggers veel meer vrijheid te geven dan de bloggers hadden verwacht.

Format en redactie

Zorg ten slotte dat al je artikelen en posts de signatuur van je eerder gevormde visie dragen.

Effectief bloggen stelt een paar eisen aan een artikel. Als je blogt voor je bureau, heeft het tot doel om bij te dragen aan het resultaat. Stel daartoe een eindredactie in. Essentieel is dat de boodschap en de eigenheid van de blogger overeind blijven. Zorg daarom dat de eindredacteur kennis heeft van zowel het vak van de consultant, als kennis van de voorwaarden om een blogartikel effectief te laten bijdragen aan het resultaat van je bureau.

Over ons

Laat alle consultants zich bovendien voorstellen op de over-ons-pagina. Tips vind je op Bescheiden Verhaal. Idealiter verschijnt dat biootje dan in de kantlijn van elk artikel dat de consultant schrijft.

Consultants op social media

Consultants én staf zijn onbetaalbaar wanneer ze je artikelen van het bedrijfsprofiel delen op social media. Geef zelf het goede voorbeeld. Activeer alle medewerkers tot en met de receptionist toe, om de blogartikelen van je bureau te delen op hun eigen social media. Maak het ze gemakkelijk en plaats deelknoppen onder elk artikel, zoals hieronder.

Consultants zijn eerder te loyaal en te betrokken dan niet. In de praktijk bij mijn klanten zie ik bloggers de visie van het bureau verkondigen met een religieus fanatisme. Tot vervelens toe. Maar je loopt wel degelijk een risico. Consultants denken meestal niet commercieel. Een klant met tien bloggers in vier landen vertelde me:

“Onze bloggers zijn zo enthousiast over het onderwerp, dat ze op social media meer de visie van de concurrentie delen dan onze eigen visie.”

Authentiek en betrouwbaar

Dat is goed, want dat maakt hun informatie betrouwbaarder dan de formele lezing. Intussen wil je natuurlijk vooral dat ze de boodschap van je eigen bureau delen zodat uiteindelijk meer opdrachtgevers contact met je opnemen.

Overleg met alle medewerkers welke posts op social media schadelijk kunnen zijn en waarom. Je wint sympathie als je collega-bureaus noemt – weeg dat af tegen het afbreukrisico dat je gratis reclame voor hen maakt ten koste van jezelf. Sommige artikelen van andere bureaus kun je daarom beter becommentariëren dan delen: hoe kun je dit zien in het licht van je eigen visie? Blijf professioneel, maar schuw de polemiek niet.

Borgen

Roep aan het eind van elke bijeenkomst alle aanwezigen op om een minuut te nemen en het laatste blogartikel te delen, of een specifieke boodschap die past bij de bijeenkomst. En neem bloggen en socialmediagedrag op als onderdeel van de functioneringsgesprekken. Niet om mensen op af te rekenen, maar om te tonen dat zij een essentiële schakel vormen in het beeld dat potentiële klanten van je bureau hebben.

Meer informatie? Even meedenken?