“Communiceren in elke rol” – Bas Siers

“Marketing gaat altijd over communiceren.” Aan het woord is Bas Siers, die ik eerder interviewde als marketingmanager van FranklinCovey. “In al mijn rollen, privé en zakelijk, wil ik teams meenemen, verbinden, vertrouwen wekken. Dat gaat altijd met communicatie.

Bij FranklinCovey heb ik geleerd dat je een aantal rollen hebt in je leven met bijbehorende doelen. De afgelopen jaren heb ik in verschillende rollen ervaringen opgedaan om mijn competenties verder te ontwikkelen. Daarin is geen grens tussen privé en werk, want ik wil gewoon iets bijdragen aan de wereld. Ik heb leren schakelen, want er veranderde veel de afgelopen tijd – ik moest superwendbaar zijn.”

Bas Siers

Persoonlijke ontwikkeling

Naast Bas’ zeer diverse en rijke cv valt mij op dat hij flink is afgevallen. Aanleiding voor dit hele verhaal om weer eens contact op te nemen met de man met wie ik destijds leuk contact had. Is er niet een nieuwe foto nodig voor bij dat interview?

“Twee jaar geleden onderging ik een maagverkleining en sindsdien ben ik zestig kilo afgevallen, mijn relatie is geëindigd en heb mijn complete leven omgegooid. Door communicatie kan ik mij blijven verbinden met andere mensen en andere organisaties. Ook over mijn persoonlijke proces van de laatste jaren communiceer ik om mensen mee te nemen, zodat ze begrijpen waar ik sta en waar ik mijn keuzes op baseer.

Wanneer iets wegvalt, moet je de keuze maken: heb ik daar vrede mee of zoek ik een nieuw perspectief? Na mijn relatie kon ik boos zijn of kiezen voor de slachtofferrol. Ik moest echt diep graven: wat is er gebeurd en wat was mijn rol? Welke processen lagen eronder? De keuzes die ik de afgelopen jaren heb gemaakt hebben grote impact op me gemaakt, maar ik heb niet de tijd genomen om erbij stil te staan en om het een plek te geven – ik stoomde maar door. Afgelopen maanden ben ik dat wel aangegaan en kon ik het een plek geven. Ik val weer samen met wie ik in de spiegel zie.

Nieuwe balans

Een maagverkleining geeft je iets meer dan een jaar de tijd waarin je hormoonhuishouding in je maag tijdelijk uit balans is, dat geeft je de tijd om een nieuwe levensstijl aan te meten, waarin je lichaam zichzelf niet aanpast aan een nieuw eetpatroon. Dat is een fysiek, maar vooral ook een mentaal proces. Nu pas, na twee jaar, krijg ik vertrouwen in mijn lichaam en ben ik bijvoorbeeld gaan sporten. In dat proces eindigde helaas ook de relatie met mijn vriendin.

Dit viel samen met het einde van mijn voorzitterschap en het feit dat ik zakelijk last had van corona. Ik realiseerde me dat ik te veel in de uitvoering zat van websites maken en de uitvoering van communicatie en niet in mijn element van de verbindende rol. Ik moest mijn eigen potentie weer aanspreken en inzetten om mijn missie te vervullen, dus zakelijk meer aan de knoppen zitten van de organisatie. Dat vind ik in mijn nieuwe baan bij NOOR.

Bij Covey gaat het vaak over karakter en competenties. Met mijn karakter ben ik de afgelopen jaren altijd gelukkig geweest, ik was regelmatig zoekende naar de competenties waarin mijn kracht echt ligt. Ik blijf dezelfde en ik ontwikkel door, op zoek naar invulling van mijn missie. Aan de ene kant raak ik iets kwijt, aan de andere kant komt er iets bij. Dan moet ik mij zakelijk en privé herijken, op zoek naar een nieuwe balans.”

Voorzitter

Als voorzitter van Junior Chamber International (JCI) in Nederland was ik medeorganisator en programmamanager van ons wereldcongres. JCI wil met young professionals een betere wereld creëren door een positieve impact te maken. In Nederland heeft JCI ongeveer 1800 leden, verdeeld over 85 lokale ‘Kamers’. Sociaal contact is juist de drijfveer voor vele leden en dat moest nu allemaal digitaal. Daarom hebben we niet drie ledenvergaderingen gehouden, zoals normaal, maar zes.

Bij vrijwilligerswerk als dit moet je het echt van intrinsieke motivatie hebben. We moesten bovendien een balans vinden tussen enerzijds de mensen die de hevigheid van corona ontkenden en anderzijds de mensen die grote angst ervoeren. In mijn verschillende rollen bij JCI heb ik steeds weer contact met verschillende mensen met verschillende perspectieven en achtergronden, waar ik veel van leer. Daarom moest ik dat teamgevoel creëren, inspireren en enthousiasmeren om tot een samenspel te komen.

Ik heb meer synergie tussen de lokale afdelingen en hun subculturen geprobeerd te creëren voor meer impact – natuurlijk vergt dat alles veel communicatie. Met vrijwilligers kun je eigenlijk niet genoeg communiceren. Als je het twee keer verteld hebt en denkt dat genoeg is, heeft de andere het waarschijnlijk niet eens meegekregen. Je moet blijven checken waar de ander staat en waar je zelf staat. Natuurlijk gaat dat regelmatig mis en daar leer je dan weer van. Met mijn bestuur van elf mensen hebben we met zes ledenvergaderingen, additionele lokale voorzittersoverleggen, maandelijkse nieuwsbrieven, drie landelijke publicaties, online trainingen, businesstalks en bezoeken, en heel veel telefoontjes geprobeerd om de drive en het enthousiasme erin te houden. Aan de reacties die ik aan het einde van mijn termijn heb gekregen denk ik dat dit voor een groot deel gelukt is.

De organisatie hanteert het principe one year to lead voor elke rol. Je hebt een jaar de tijd om het verschil te maken en vervolgens kun je steeds een andere rol pakken waarin je andere vaardigheden ontwikkelt en nieuwe mensen ontmoet. Als uittredend voorzitter mag ik nu nog een jaar dienen in het landelijk bestuur, waarin ik voornamelijk nieuw beleid inbed in de organisatie. Daarnaast pak ik een aantal commissies op in mijn lokale afdeling JCI Amsterdam om die connectie te versterken.

Thema’s

Communicatie is ook de rode draad in mijn werk bij NOOR Images als communication and development coordinator. NOOR is een wereldwijd collectief van de top van visuele verhalenvertellers – meest fotografen en filmmakers. Op dit moment gaat het vaak over het verhaal van een enkele fotograaf, volgens mij  zou het meer over de thema’s die ze adresseren moeten gaan. NOOR wil zichtbaar maken wat in de media onderbelicht blijft, zoals de klimaatcrisis, migratie, oorlog en mensenrechten. De stichting zet zich bovendien in om opkomende visuele verhalenvertellers te helpen met partnerships en masterclasses.

In de organisatie wil ik het vertrouwen geven zodat ik de mensen mee kan nemen naar een nieuw perspectief – de markt verandert van tijdschriften en kranten die opdrachten inkopen naar partners vinden om grote thema’s te financieren, zoals organisaties die zich in willen zetten voor een betere wereld. De komende maanden bouwen we zowel aan de interne organisatie, als aan het externe fundament. Hierbij herijken we ook de projecten die we doen en de partnership- en communicatiestrategie. We gaan ons met partners verbinden om de visuele verhalen over de hele wereld te kunnen vertellen op plekken waar ze aanzetten tot een dialoog en mogelijke actie tot positieve verandering. Denk hierbij aan out- en indoor exposities, zoals in het verleden de Wasteland exposities of op dit moment Rising Tide in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
We gaan veel van NOOR en diens auteurs horen de komende tijd, daar ben ik van overtuigd.

Rouw

Bij EvE Foundation, een netwerk voor jongeren van wie één of beide ouders zijn overleden, gaat het niet alleen over de communicatie van een persoonlijk verhaal, maar wat rouw met je doet en de impact die rouw heeft op je latere leven als je het onvoldoende verwerkt. Allemaal communicatie Ik heb EvE geholpen met het opzetten van de communicatiestrategie en de website gebouwd. Op dit moment voer ik het communicatieplan uit en begeleid ik de fondsenwerving. Eve is opgericht door de vrouw en dochter van Peter Boef, die in 2017 overleed aan kanker. Hij was mijn leidinggevende bij FranklinCovey.”

Tijd heb je niet, tijd maak je.

Zoals ik schreef, een divers en rijk cv. Waar haal je de tijd vandaan? Drie dagen NOOR, één dag Eve, interimopdrachten als zelfstandige bij Troupers en in de avonden en weekends veel sporten en vrijwilliger bij JCI, zij het niet meer als voorzitter.

“Als je weet wat je wilt, heb je altijd tijd. Ik maak keuzes waar ik me goed bij voel en waar ik iets uit kan halen. Tijd heb je niet, tijd maak je.”

Wil jij ook je verhaal kwijt?