Rode loper voor je website

Hoe rol jij de rode loper uit voor je doelgroep met je communicatie online?

Je site is onderdeel van de rode loper waarover je mensen uitnodigt om jou op te zoeken en om uiteindelijk je diensten van je af te nemen. Daarom is er ook een pad op je site. Dat pad begint in principe op je homepage, loopt via een inschrijfformulier, je blog, naar de oproep aan het eind van elk blogartikel, eventueel langs een kennismakingsproduct naar de dienst die je wilt verkopen. Maar het kan ook beginnen bij artikelen die je kunt mailen en delen. Afhankelijk van wat je al hebt en wat jouw visie op je marketing en verkoop is, kun je dit pad aanpassen en uitbreiden. Essentieel is dat het nergens doodloopt.

rode loper voor je website

Je rode loper in drie fasen

Om je doelgroep over de rode loper op je site te geleiden maak je gebruik van drie fasen: Aandacht trekken, Vertrouwen wekken en Actie laten ondernemen.

De marketing kent het riedeltje AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) of know, like, trust.

De fasen doorloop je steeds om je doelgroep een volgende stap te laten zetten.

Aandacht trekken

Attention, interest en know vallen onder die eerste fase van Aandacht trekken. Dat doe je op plekken waar je doelgroep al is; je kunt posts delen op social media, mailen naar hun inbox, vindbaar zijn via zoekmachines of links delen met andere websites.

Vertrouwen winnen

Like en trust zijn onderdelen van vertrouwen. Eindeloos veel mensen hebben onderzoek gedaan naar hoe vertrouwen wekt. Het begint altijd met aandacht voor de ander; spiegelen in [methode winnie], ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’ van Stephen Covey of gewoon luisteren. Je gebruikt daarvoor het verhaal van je doelgroep en niet je eigen verhaal.

Activeren

Desire is de opmaat naar actie. Ik vertaal het met verlangen, niet met de Amerikaanse hebberigheid. Wanneer je aansluit op het verlangen naar de missie van je doelgroep, sluit je aan op hun verhaal en ben je integer.

De laatste stap is een actie. Help je bezoeker met een duidelijke aanwijzing: ‘klik hier’, ‘schrijf het in het reactieveld’, ‘bel mij’. De zogenoemde call to action.

Heb je ze naar een volgende stap op je rode loper geleid, dan begint AVA weer van voor af aan, maar verder op de rode loper. Uiteindelijk wil je dat je bezoeker actie onderneemt om eerst je kennismakingsproduct te kopen of direct contact met je te zoeken.

Missie

Wat is je visie? Wat wil je bereiken bij de organisaties en bedrijven van je doelgroep? Hoe vind je dat ze zouden moeten functioneren? Wat is de aanpak waar jij en je consultants in geloven?

Wat is daarvoor nodig? Hoe kan jouw bureau daaraan bijdragen en waar zijn je consultants goed in?

Cline Communicatie online biedt:

 • Uitvoering van een toekomstverkenning als de toekomst op je vakgebied of van je bedrijf onzeker is.
 • Begeleiding van een brainstorm met alle relevante betrokkenen wanneer je nog geen scherp antwoord hebt op deze vragen. Je kunt putten uit mijn netwerk om hier relevante mensen bij te betrekken.
 • Formulering van een gedragen missie, je pitch en je tagline.

Doelgroep

Wie vertegenwoordigt je doelgroep? Het is geen bedrijf, maar een persoon met een gezicht, geloof en gezin. Maar ook iemand met beslissingsbevoegdheid, budget en een intrinsieke behoefte.

Cline Communicatie online biedt:

 • Ontwikkeling van een persona.
 • Vragenlijsten om te bepalen aan welke producten, diensten en kennis je doelgroep behoefte heeft. Ook als dat onbewust is.
 • Begeleiden van interviews met je doelgroep. De aanwezigheid van je consultants vergroot de kans op een warme relatie.
 • Uitwerking klantprofiel in klantverhaal met specifieke zoekwoorden.

Producten

Wat zijn de producten waar je geld mee verdient?

Met welk product kan je doelgroep echt kennis met je maken?

Wat is een interessante download voor je doelgroep?

Wat zijn interessante pakketten om te delen?

Cline Communicatie online biedt:

 • Aanvulling van je producten tot een mooi opgebouwd pakket dat je doelgroep over de rode loper naar een acquisitiegesprek voert.

Planning

Cline Communicatie online biedt:

 • Opzet en ondersteuning van je planning, timemanagement en een logboek van de meetpunten. Dat varieert van een contentkalender voor blogonderwerpen tot een uitgewerkt afvink- en invulformulier per dag om je vorderingen op de rode loper bij te houden.
 • Logboek bijhouden op basis van Google Analytics en cijfers uit je social media.
 • Naar aanleiding van de cijfers uit je logboek voorstellen voor aanpassing van je rode loper.
 • Reminders mailen en delen, appen of doorbellen als stok achter de deur om content te leveren of te plaatsen. Inclusief suggesties naar aanleiding van actuele ontwikkelingen.